Mạng thực tập Việt Nam

tao phải lan toả cái này đến chúng mày. Khi vô SG tao nhận thấy văn hoá làm việc trong này rất trách nhiệm và chủ động. Tao có join vài group nhân sự abc. Tao thấy các bạn trẻ khi được giao việc, không hiểu. Luôn chủ động tìm kiếm giải pháp, hỏi người này kia. Đại khái cực kỳ traách nhiệm để hoàn thành tốt việc.
1000 likes
có một số post còn kiểu. công ty em mới thành lập. có mình em là kế toán. mà công ty có mình em. Bọn nó vẫn đăng lên hỏi để tìm cách xây dựng xử lý khó khăn cùng công ty. Thật đáng khen.
genZ đấy. sáng như gì luôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *